แซม 1668 @โซเชียลเน็ตเวิร์ค
         
Saem1668
ตำแหน่งที่อยู่
บริษัท แซม 1668 จำกัด / Saem 1668 Company Limited
ที่อยู่ : 96 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 061-862-9995 อีเมล์ : Saem1668@hotmail.com
LOGO Saem1668
ขอบเขตงานบริการของบริษัท Scope of Service

• บริการออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค
• บริการสร้างติดตั้ง งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง และงานระบบสาธารณูปโภค
• บริการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
แผนผังองค์กร
ขั้นตอนการดำเนินการ
บริการของเรา
รับเหมาก่อสร้าง

ขอบเขตการให้บริการ

    • การออกแบบงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ ประกอบอาคาร
    • การวางแผนงาน และบริหารงาน
    • การบริหารงบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ
    • การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการป้องกันอุบัติเหตุ
    • งานวิเคราะห์และตรวจสอบอาคาร
    • งานรับเหมาก่อสร้าง ติดต่อได้ที่ 061-862-9995
สินค้าโลหะตกแต่งผนังอาคาร