แซม 1668 @โซเชียลเน็ตเวิร์ค
         
ภาพผลงานการก่อสร้างโถงอเนกประสงค์
ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์
คลิกที่้ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ตำแหน่งที่อยู่
บริษัท แซม 1668 จำกัด / Saem 1668 Company Limited
ที่อยู่ : 96 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 061-862-9995 อีเมล์ : Saem1668@hotmail.com
LOGO Saem1668
งานบิวผนังภายในห้องชุดชั้น 11 โครงการ 333 Residence
ผลงาน Built-in
     ผลงานออกแบบและบิวงานผนังภาายในห้อง ชุด ของโครงการ 333 Residence โดย Saem1668 ติดต่อสอบถามโทร. 061-862-9995